ŠTÚROV ZVOLEN 2018

 

Krajské kultúrne stredisko v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pripravuje regionálne kolo postupovej súťaže v rečníckych prejavoch Štúrov Zvolen. Súťaž sa uskutoční 10. mája 2018 v Makovického dome v Žiline a záujemcovia sa môžu prihlásiť do 25. apríla 2018. Súťažia žiaci od 4. ročníka základnej školy a študenti stredných škôl. Súťaží sa v troch vekových kategóriách. V prvej kategórii sa stretnú žiaci 4. až 6. ročníka ZŠ, úlohou ktorých bude prerozprávať vyžrebovaný text a dotvoriť koniec príbehu.

V druhej kategórii súťažia žiaci 7. až 9. ročníka ZŠ a v tretej kategórii študenti stredných škôl. Súťažnou úlohou pre obidve kategórie bude prednes doma pripraveného textu na ľubovoľnú tému (výklad, úvaha) a príprava rečníckeho prejavu na vyžrebovanú tému.

Poslaním súťaže Štúrov Zvolen je predovšetkým rozvíjať a skvalitňovať komunikačno-verbálne schopnosti, zvyšovanie kultúrnosti prejavu a formovanie vzťahu mladých ľudí k rodnému jazyku.

Bližšie informácie o súťaži poskytnú manažéri kultúry v kultúrnom stredisku alebo ich nájdete na webovej stránke www.krkszilina.sk.

Anna Lovritšová, Krajské kultúrne stredisko v Žiline, www.krkszilina.sk

 

Prílohy na stiahnutie

Aktuality

Súťaže

AMFO 2019

Termín uzávierky: 16. január 2019 • Propozície regionálnej súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby AMFO 2019 – ... Celý článok

Kam dnes

Nie sú dostupné žiadne podujatia