Eniki, beniki, kliki, bé

 

Krajské kultúrne stredisko v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja aj tento rok organizuje regionálnu súťaž v recitovaní a v speve pod názvom „Eniki, beniki, kliki bé...“, ktorá je určená deťom predškolského veku z regiónu Horné Považie. Za každú materskú školu môže vystupovať jeden recitátor a jeden spevák. (Ak sú deti mimoriadne nadané, môžu prísť za každú kategóriu dvaja). V kategórii spev sú v tomto roku dve podkategórie: a) ľudová pieseň b) umelá pieseň. Odporúčame súťažiť s jednou piesňou, ktorá je adekvátna veku dieťaťa (detská pieseň), v rozsahu 2-3 slohy. Hudobný doprovod je povolený, nie však povinný. Prví traja súťažiaci v každej kategórii získajú vecné ceny. Súťaž sa uskutoční v Makovického dome, Horný val 20 Žilina.

Časový harmonogram:

Streda 6. júna 2018 o  13.00  kategória: Recitácia

Štvrtok 7. júna 2018 o 13.00 kategória: Spev – ľudová pieseň, umelá pieseň

Prosíme, aby ste prihlášku zaslali najneskôr do 25. mája 2018:

- osobne,

- na poštovú adresu: Krajské kultúrne stredisko v Žiline, Horný  val 20, 011 82 Žilina

- alebo preskenovanú s podpisom na e-mailovú adresu: vsvetkovska@vuczilina.sk

Mgr. Viktória Svetkovská

Krajské kultúrne stredisko v Žiline

www.krkszilina.sk

 

Prílohy na stiahnutie

Aktuality

Súťaže

AMFO 2019

Termín uzávierky: 16. január 2019 • Propozície regionálnej súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby AMFO 2019 – ... Celý článok

Kam dnes

Nie sú dostupné žiadne podujatia