Projekt Keď ruky rozprávajú

Projekt podporil rozvoj tradičnej kultúry a remesiel na Považí a Valašsku.

Partneri projektu:

Krajské kultúrne stredisko v Žiline,
Valašské muzeum v přírodě v Rožnove pod Radhoštěm

Miesto realizácie:
Žilina
Rožnov pod Radhoštěm

Spoločná výstava:

Košieľka bielená, rubáčik riasený...

Spoločná výstava Krajského kultúrneho strediska v Žiline a Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Výstava „Košieľka bielená, rubáčik riasený...“ sa uskutočnila v rámci medzinárodného folklórneho festivalu JÁNOŠÍKOVE DNI. Výstava bola verejnosti prístupná od 24.7. do 15.8.2014. Tematicky bola zameraná na tradičné odievanie na Slovensku a Morave doplnená fotografiami K. Plicku zo zbierky SNM. Expozícia bola vytvorená spoločne Krajským kultúrnym strediskom v Žiline a Valašským múzeom v přírodě. Každý z partnerov zabezpečil časť exponátov. Výstavu obohatila PhDr. Júlia Marcinová prednáškami k danej tematike. Na výstave sa zúčastnilo 223 návštevníkov.

Kultúrne podujatie:

Valašské okienko – Hričovské pastorále

Podujatie „Hričovské pastorále“ sa realizovalo 16.8.2014 v obci Dolný Hričov, bolo venované ovčiarskym tradíciám, doplnené  vystúpeniami folklórnych kolektívov zo Slovenska a družobného mesta Strumień z Poľska.  Hlavnou súčasťou podujatia bola medzinárodná súťaž  v strihaní oviec, ktorej sa zúčastnilo viac ako 20 strihačov.  Pre obohatenie tohto tradičného podujatia návštevníci mali možnosť oboznámiť sa s tradičnou valašskou ľudovou kultúrou prostredníctvom „Valašského okienka“. Zastúpené boli remeslá – rezbárstvo, drotárstvo, viazanie rukavíc a čapíc na forme. Na podujatí sa zúčastnilo približne 1200 návštevníkov.

Spoločná výstava:

Symfónia drôtu

Výstava „Symfónia drôtu“ prezentovala návrat k tradíciám. Uskutočnila sa v dňoch od 24. 9. do 10. 10. 2014 v Makovického dome v Žiline. Tematicky bola zameraná na drotárstvo. Vystavované boli diela Márie Porubčanskej a fotografie s drotárskou tematikou z Valašského múzea v přírodě. Počas výstavy sa realizovali pre návštevníkov  tvorivé dielne pod vedením vystavujúcej autorky. Na výstave sa zúčastnilo 246 návštevníkov.

Spoločná výstava:

Jubilanti

Výstava „Jubilanti“ sa uskutočnila  v Makovického dome v Žiline od 15. 10. do 31. 10. 2014. Tematicky bola zameraná na práce jubilujúcich členov klubov pri Krajskom kultúrnom stredisku v Žiline – Klub neprofesionálnych výtvarníkov, Klub neprofesionálnych fotografov Obzor, Klub paličkovanej čipky Gracia a bola doplnená o fotografie a obrazy remeselníkov z Valašského múzea v přrírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Na výstave sa zúčastnilo 220 návštevníkov.

Spoločná výstava:

Čas vianočný

Výstava „Čas vianočný“ sa realizovala v Makovického dome v Žiline od 4. 12. do 19. 12. 2014. Tematicky bola zameraná na práce s tematikou Vianoc od ľudovoumeleckých tvorcov žilinského regiónu. Výstavu dopĺňali pohľadnice s vianočnou tematikou  z Valašského múzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Na výstave sa zúčastnili aj českí partneri a videlo ju 618 návštevníkov.

Kultúrne podujatia:

Valašsko, Považie a ich muzikanti

V rámci Vánočního jarmarku, ktorý sa uskutočnil 13. 12. 2014 vo Valašskom muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm sa v rámci cezhraničnej spolupráce medzi Krajským kultúrnym strediskom v Žiline a Valašským múzeom v přírodě predstavil slovenský detský folklórny súbor DFS Hajovček zo Strečna. Program jarmoku obohatili aj slovenskí remeselníci, ktorí prezentovali tradičné remeslá ako rezbárstvo, výrobu zo šúpolia či drotárstvo. Prostredníctvom týchto aktivít sa prezentovala slovenská ručná tvorba i tradičný folklór typický pre Horné Považie. Pre návštevníkov jarmoku sa tak otvoril priestor na spoznávanie i porovnávanie tradícií a ľudových kultúr oboch národopisných regiónov.

Knižná publikácia:

Návrat ku koreňom

Uchovávanie zvykov a tradícií je v súčasnosti o to zložitejšie, že ich pamätníci postupne vymierajú a tiež sa v modernej dobe stávajú pre mnohých nezaujímavé. Preto sa aj postupne vytrácajú z pamäti ľudí. Prostredníctvom publikácie" Návrat ku koreňom " sme chceli oživiť tieto tradície a zvyky tak, že je zameraná na popis tradičných zvykov spojených so sviatočnými obdobiami na Valašsku a na Považí. Publikácia bola spracovaná populárnou formou, tak aby sa prihovárala širokej a nielen odbornej verejnosti.

Izba tradícií

Aktuality

Súťaže

AMFO 2019

Termín uzávierky: 16. január 2019 • Propozície regionálnej súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby AMFO 2019 – ... Celý článok

Kam dnes

Nie sú dostupné žiadne podujatia