Živena

Hlavný program

v zmysle stanov a tradícií SSŽ Živena program zahŕňa:
- činnosť kultúrnu, osvetovú, vzdelávaciucharitatívnu,
- upevňovanie národného povedomia,
- v centre činnosti zostáva tradičná ľudová tvorba a popri nej aj osvojovanie si nových techník,
- organizovanie kurzov: drôtovania, paličkovania, zdobenia medovníkov, zdobenia kraslíc, frivolitkovania, výroby ozdobných šperkov zo šúpolia, slaného cesta, háčkovania a iných ručných techník,
- organizovanie výstav prác členiek

Na základe pozvaní usporiadateľov, obohacovanie ponuky remeselníckych podujatí, hodov, jarmokov, folklórnychkultúrnych podujatí. Na podujatia chodia členky v ľudovom odeve.

Účasť na jednotlivých podujatiach, počas celého roka, možno objednať na čísle: 0908/917725

Kontakt

Spolok slovenských žien ŽIVENA - miestny odbor
Hollého č. 11
010 01 Žilina

Členky

Margita Balvínová
bytom: 010 24 Rudinka č. 46
- drôtovanie, šperky
kontakt: 0911 011123

. . .

Daniela Daníková
bytom: 010 01 Žilina, Pivovarská 1057/1
- výroba predmetov zo slaného cesta
- maľované obrázky na skle
kontakt: 0902 711334

. . .

Františka Ďubeková
bytom: 010 01 Žilina, Kukučínova 5
- figurálna textilná technika
kontakt: 0904 389830

. . .

Mária Hnidková
bytom: 010 04 Žilina - Závodie, Prúty 2
- paličkovaná čipka
kontakt: 041 723 2678

. . .

Otília Kadašiová
bytom: 013 24 Strečno 218
- tkanie, drôtikovanie, pečenie oblátok,
- v Kúdelnej izbe v Strečne predvedie spracovanie ľanu na plátne
kontakt: 0904 887728

. . .

Sidónia Kukučíková
bytom: 010 08 Žilina, Tulská 24
- výrobky zo slaného cesta, háčkovanie
kontakt: 041 565 6801

. . .

Dana Knapcová
bytom: 010 04 Žilina, Bitarová 115
- drôtovanie
kontakt: 0949 439020

. . .

Gizela Krejčová
bytom: 010 01 Žilina, Rupeldtova 5
- výrobky z cesta
kontakt: 041 562 1432

. . .

Elena Kubínová
bytom: 022 01 Čadca, Hviezdoslavova 1952
- frivolitkovanie, sviečky z včelieho vosku
kontakt: 0903 183504

. . .

Terézia Staníková
bytom: 024 01 Kysucké Nové Mesto, Dlhomíra Poľského 602
- háčkovanie
kontakt: 0944 140 167

. . .

Helena Šutková
bytom: 010 03 Žilina - Považský Chlmec, Hlavná 23
- drôtovanie
kontakt: 041 566 7632

. . .

Verona Štaffenová
bytom: 010 09 Žilina - Bytčica, Bystrická 30
- medovníky, kraslice, šúpolie, výrobky zo slamy
kontakt: 041 568 9001

. . .

Iveta Šibíková
bytom: 010 09 Žilina - Bytčica, Lipovecká 36
- šúpolky
kontakt: 0908 624900

. . .

Miriam Valicová
bytom: 013 24 Strečno, Kamenné 599
- maľovanie medovníkov
kontakt: 0948 555984

. . .

Emília Škultetyová
bytom: 010 08 Žilina, Osiková 26
- háčkovanie
kontakt: 041 565 3599

. . .

Prílohy na stiahnutie

Aktuality

Súťaže

AMFO 2019

Termín uzávierky: 16. január 2019 • Propozície regionálnej súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby AMFO 2019 – ... Celý článok

Kam dnes

Nie sú dostupné žiadne podujatia