Literárny klub Silans

Z histórie klubu

Žilinský literárny klub vznikol v roku 1988. Jeho zakladateľom je Peter Ničík. Členovia klubu sa stretávali najskôr v Dome odborov, potom v Klube mládeže, Bábkovom divadle, napokon klub v roku 1992 zakotvil pri Regionálnom osvetovom stredisku v Žiline (terajšie Krajské kultúrne stredisko) Klub viedli tiež Dagmar Gurová, Jarmila Čičková, Beáta Jarošová. Pavel Urban, Miloš Ondrušek, Iggor Válek Od vzniku klubu doteraz sa na jeho stretnutiach objavilo viac ako sto adeptov písaného umeleckého slova. V roku 2006 bol klub premenovaný na Literárny klub Silans.

Poslanie klubu

Dominantnou činnosťou sú pravidelné klubové stretnutia v Makovického dome v Žiline, nepravidelne v prírode, na výletoch, v čajovni, prípadne v iných pohostinných zariadeniach. Na stretnutiach sa číta, počúva, rozpráva, improvizuje, tvorí v priateľskej atmosfére. Vedú sa tvorivé rozhovory o literatúre, prípadne sa konfrontuje vlastná tvorba. Nezanedbateľnou súčasťou klubových stretnutí sú i tvorivé dielne zamerané na vybrané aspekty autorského písania umeleckého textu. Literárny klub je miestom, ktoré umožňuje tvorivý dialóg a vzájomné spoznávanie sa autorov. Je založený a pracuje s úmyslom dopĺňať vedomosti z teórie literatúry, oboznamovať sa s klasickou i súčasnou literárnou tvorbou a dianím v tejto oblasti. Vytvára priestor na prezentáciu vlastnej tvorby, prostredníctvom tematického zamerania niektorých stretnutí a improvizácií provokuje, inšpiruje a je výzvou k ďalšej tvorbe. Literárny klub je otvorený – s možnosťou účasti nových členov a hostí.

Významné aktivity

Klub participuje aj na väčších podujatiach: Deň poézie, Poézia v uliciach, Literárny pochod a Žilinský literárny festival. Od roku 2005 LK spolupracuje s partnermi na Slovensku a zapája sa do celoštátnych podujatí. Viacerí členovia klubu knižne i časopisecky publikovali. K nim patrí napr. Peter Ďurkovský, Karol Herian, Beáta Jarošová, Anna Kyselová, Katarína Mikolášová, Peter Ničík, Miloš Ondrušek, Milan Palčisko, Miriam Petráňová, Marcela Poláčková, Juraj Raýman, Andrej Šeliga, Katarína Štalmachová, Pavel Urban a ďalší. Viacerí autori klubu publikovali v zbierkach Mačka na mesiaci (1994), Pes na mesiaci (2004), Odchádzam do seba (2008), či v almanachu Žilinského literárneho festivalu Brak. V súčasnosti členovia klubu uverejňujú svoje práce aj v klubovom občasníku Silans.

Stretnutia klubu

Klub sa spravisla stretáva posledný piatok v mesiaci o 16.00 h (okrem júla, augusta) v Makovického dome v Žiline.

Kontakt

Krajské kultúrne stredisko v Žiline, Horný val 20, Žilina, 011 82, tel.: 041/5625 956, 0915 787 299

Vedúci klubu od roku 2016

Mgr. Marek Matuška

Vedúci klubu od roku 2015

Mgr. Ing. Peter Ničík

Vedúci klubu od roku 2012

Mgr. Igor Válek

Členovia LK Silans pri KrKS v Žiline v r. 2011

Eva Bačinská
Dorota Bachratá
Peter Dubovský
Peter Ďuriník
Alexander Hlavatý
Vladislav Hofman
Ing. Ján Kačeriak
Radovan Kianica
Slavomír Kunzo
Anna Kyselová
Mgr. Lucia Makúchová - Závodská
Margaréta Olešová
Ing. Miloš Ondrušek
Milan Palčisko
Martin Paur
MUDr. Marcela Poláčková
Linda Rampašeková
Marek Repčík
Michal Slovák
RNDr. Emil Šípka
Mgr. Katarína Štalmachová
Jozef Šustek
Jozef Višinský
Zuzana Vozárová
Norika Záhradníková
Štefan Zvarík
Miloš Zvrškovec

Miloš Ondrušek na literárnom happeningu

Miloš Ondrušek na literárnom happeningu Poézia v uliciach

Poézia v uliciach

Aktuality

Súťaže

AMFO 2019

Termín uzávierky: 16. január 2019 • Propozície regionálnej súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby AMFO 2019 – ... Celý článok

Kam dnes

Nie sú dostupné žiadne podujatia