Klub zelenej kultúry

Z histórie klubu

Klub zelenej kultúry vznikol  v roku 1991 pri vtedajšom Okresnom osvetovom stredisku v Žiline. Jeho zakladateľom bol Doc. RNDr. Emil Šípka, CSc. Od roku 1999 je vedúcim klubu Ing. Ján Pagáč. Jeho zásluhou pri Klube zelenej kultúry vznikla Poradňa o hubách a liečivých rastlinách, ktorá bola prvou poradňou takého druhu v rámci Slovenska. Klub má stálych členov, ale pridať sa môže každý, kto má rád prírodu, je oddaný myšlienke zdravého a estetického životného prostredia.

Poslanie klubu

Klub každoročne organizuje niekoľko zaujímavých podujatí o prírode a v prírode. V zimnom období sa v Makovického dome konajú teoretické prednášky a od júna sú to zase vychádzky do prírody zamerané najmä na zber liečivých rastlín a húb. V mesiacoch júl – september každý pondelok v čase od 14.00 – 15.30 h poskytuje širokej verejnosti poradenský servis Poradňa o hubách a liečivých rastlinách. Takto priamo i nepriamo pôsobí na poznávaciu i vedomostnú úroveň žilinskej komunity v oblasti poznávania a ochrany životného prostredia, ale i na vplyv liečivých rastlín a húb na jednotlivé zdravotné problémy tak, aby si udržali svoje liečivé účinky. Odborne a lektorsky túto činnosť zabezpečuje prostredníctvom odborníkov z oblasti mykológie a ochrany životného prostredia, ktorými sú Ing. Ján Pagáč, Ing. Miroslav Štípala a Peter Meliš. Klub podporuje i záujem o relaxovanie v okolitých prírodných oblastiach Žilinského kraja a spoznávanie pamätihodností, ako sú hrady a zámky, napr. Hričovský hrad, Hrad Strečno, Hrad Súľov – Hradná, Lietavský hrad, Bytčiansky zámok, Budatínsky zámok.

Významné aktivity

Každoročne Poradňa o hubách a liečivých rastlinách participuje na podujatí Žilinské dni zdravia, kde má vyhradený svoj stánok a teší sa veľkej návštevnosti. Členovia Klubu zelenej kultúry, ale i široká verejnosť, sa zúčastňovali podujatí, ako napr. Výstup na 101 slovenských hradov a zámkov, ekologických vychádzok do prírody. Veľkému úspechu sa tešila i putovná výstava samorastov O čom stromy mlčia, výstava Ochrana prírody v karikatúre, ale i vydanému bulletinu Čokoľvek urobíte Zemi, stane sa aj Vám, ako i Hubárske desatoro.

Stretnutia klubu

Klub sa stretáva raz za štvrťrok v Makovického dome v Žiline, na jeho stretnutia je pozývaná aj široká verejnosť.

Kontakt

Krajské kultúrne stredisko v Žiline, Horný val 20, Žilina, 011 82, tel.: 041/5625 956, 0915 787 299

Vedúci klubu

Ing. Ján Pagáč

Zoznam členov Klubu zelenej kultúry pri KrKS v Žiline v r. 2011

Ing. Peter Babic
Peter Králik
Alena Králiková
Terézia Králiková
Peter Lazár
Peter Meliš
Janka Marendiaková
Ing. Ján Pagáč
Júlia Pagáčová
Ing. Miroslav Štípala
Viktória Urbanová

Dni zdravia 2008

 

Dni zdravia 2009

Aktuality

Súťaže

AMFO 2019

Termín uzávierky: 16. január 2019 • Propozície regionálnej súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby AMFO 2019 – ... Celý článok

Kam dnes

Nie sú dostupné žiadne podujatia