Klub paličkovanej čipky Gracia

História

Inšpirátorkou vzniku klubu bola Mária Hnidková, ktorá sa tejto technike venuje od roku 1987. Pretože sa v Žiline objavil veľký záujem o paličkovanú čipku, začala viesť kurzy paličkovanej čipky pre začiatočníčky v spolku Živena. Od roku 1997 sa stala majsterkou odborného výcviku na SOU odevnom a textilnom v Žiline, kde učila žiačky toto krásne remeslo. K založeniu klubu ju podnietili jej absolventky kurzov v Živene Jarmila Volfová, Eva Mikulíková, Jana Janíková a Alexandra Sopúšková. Začiatkom roku 1999 na pôde Regionálneho osvetového strediska v Žilina s metodičkou Dagmar Gurovou pripravili projekt Klubu paličkovanej čipky. S podporou Regionálneho osvetového strediska v Žiline a jej riaditeľky PhDr. Sone Řehákovej klub začal svoju činnosť.

14. septembra 1999 sa nadšenkyne pre paličkovanú čipku zišli na svojom prvom pracovnom stretnutí. Členkami klubu sa stali Katarína Búranová, Mária Hnidková, Iveta Homolová, Jana Janíková, Martina Lapšová, Linda Modrianska,  Lýdia Pekariková, Alexandra Sopúšková, Jana Šindlerová, Jarmila Volfová. Prvou vedúcou klubu sa stala Katarína Búranová. Po roku jej pôsobenia vo vedení klubu ju vystriedala Mária Hnidková, ktorá úspešne viedla klub 11 rokov. Od septembra  2011 je vedúcou klubu Helena Janotová.

Počas celej existencie klubu sa členky pravidelne stretávajú v Makovickom dome každý druhý utorok v mesiaci. V poslednom období ku klubovým stretnutiam pribudli aj mesačné sobotňajšie tvorivé dielne, ktoré sa spravidla konajú v tom týždni, kedy je aj klubové stretnutie. Poslaním a úlohou klubu je prehlbovanie poznatkov z oblasti tvorby paličkovanej čipky, tvorivá konfrontácia čipkárok, zbieranie a výmena informácií súvisiacich s činnosťou klubu, ale i iných klubov na Slovensku a vo svete. Prostredníctvom klubovej činnosti sa darí členkám klubu spoznávať  regionálne varianty čipiek, kreovať vlastné výtvarné predlohy, zúčastňovať sa na miestnych, celoslovenských a zahraničných výstavách, čipkárskych súťažiach a pod.

Pod vedením zručných čipkárok sa konajú kurzy paličkovanej čipky, o ktoré majú veľký záujem najmä ľudia zo staršej a strednej generácie. Prostredníctvom kurzov sa vychovávajú budúce členky klubu. Od vzniku klubu sa na jeho činnosti podieľalo viac ako 50 čipkárok. V súčasnosti je aktívnych okolo 20 členiek.

Pretože na Slovensku funguje množstvo klubov paličkovanej čipky a majú vlastné pomenovanie, tak aj KPČ pri Krajskom kultúrnom stredisku v Žiline prijal meno Gracia, ktoré vystihuje to, čo má v sebe paličkovaná čipka zakomponované, teda pôvab, eleganciu a čaro.

Výstavy, festivaly a súťaže

Klubová činnosť je veľmi pestrá a zaujímavá. Členky klubu sa zúčastňujú svojimi originálnymi prácami na miestnych, celoslovenských a medzinárodných výstavách. Pravidelne sa zúčastňujú na Medzinárodnom stretnutí čipkárok na Valašských čipkárskych a remeselných troch vo Valašskom Meziříčí.

V roku 2004 sa viaceré členky klubu zúčastnili kongresu OIDFA v Prahe spojeného s množstvom zaujímavých výstav. Kongresy OIDFA sa konajú každé dva roky, vždy v inej krajine. V roku 2008 sa kongres konal v Holandsku, kde bola vyhlásená súťažná téma Kabelky. Členky klubu využili túto možnosť a svojimi prácami sa na nej zúčastnili Katarína Búranová, Mária Hnidková, Lýdia Pekaríková, Anna Rástočná, Anna Rendeková, Alexandra Sopúšková a Zita Tabačková.

Festival Čipka v Honte vyhlasuje aj súťaž zameranú na uplatnenie čipky z tejto oblasti na určenú tému. V roku 2006 téma O najkrajší ručníčok a 1. miesto získala Katarína Búranová. V roku 2007 bola vyhlásená téma Strom, Alexandra Sopúšková vtedy dostala cenu za 3. miesto. V roku 2008 téma Sedemdesiat sukien mala a čestné uznanie udelené za návrh a realizáciu Márii Hnidkovej. V roku 2010 téma Vtáčik – letáčik Mária Hnidková získala 2. miesto, uznanie za mnoho párovú čipku patrilo Helene Janotovej. V roku 2011 bola vyhlásená téma Najkrajší obrúsok. 1. cenu si prevzala Katarína Búranová.

Práce členiek klubu sú oceňované aj na mnohých iných súťažiach. Na neprofesionálnom súťažnom podujatí Textilná tvorba v Novej Bani (2005) Mária Hnidková v kategórii dekoratívne predmety získala 1. miesto, ocenenie za 3. miesto pripadlo Anne Rástočnej, vtedy ešte len začínajúcej čipkárke. Na celoštátnej súťažnej výstave tradičnej umeleckej tvorivosti Tvorivé záujmy človeka 2008, ktoré usporiadalo Liptovské múzeum v Ružomberku, získali ocenenia hneď tri naše členky: Katarína Búranová, Mária Hnidková a Anna Rendeková.

V súťaži dizajnu orientovaného na remeslo, ktoré vyhlasuje Ústredie ľudovej umeleckej výroby v Bratislave Kruhy na vode 2006, postúpili práce Márie Hnidkovej a Katarína Búranová dosiahla uznanie za štólu s paličkovanou čipkou.

Veľmi dôležité pre propagáciu činnosti klubu sú výstavy, ktoré sa konajú pri príležitosti veľkonočných a vianočných sviatkov v Makovického dome, ale aj i iných mestách doma a v blízkom zahraničí.

Na Žilinských staromestských slávnostiach máva klub tradične svoju prezentáciu, a to nielen vlastných artefaktov, ale aj praktických ukážok tejto znovu objavenej techniky.

Čipkárska cesta

Pri príležitosti inštalácie výstavy Strom v Liptovskom Mikuláši, ktorá zaujala Liptáčky, vznikol nápad zmapovania čipkárok na Slovensku. Stretli sa tam rôzne názory na to, ako spojiť čipkárky na Slovensku, a to od zhromaždenia najväčšieho počtu čipkárok na jednom mieste až po nápad vtedajšej vedúcej klubu Márie Hnidkovej, že čipka by mala putovať z klubu do klubu, a každý klub by prispel svojou tvorivosťou. Táto idea bola s konečnou platnosťou spracovaná do pravidiel projektu Čipkárska cesta. Autorom pravidiel sa stalo Liptovské múzeum v Ružomberku a Národopisné múzeum Liptovský Mikuláš.

Projekt Čipkárska cesta začal svoju púť 10. augusta 2008 v Liptovskom Mikuláši. Žilinské čipkárky  vytvorili „cestu“ úctyhodne dlhú, a to 257 cm a podieľalo sa na nej 16 členiek klubu. O rok neskoršie sa predstavila Cesta v Pribyline. Je to ojedinelé čipkárske dielo nielen na Slovensku a v Európe, ale snáď na celom svete. Artefakt bol zapísaný do Guinessovej knihy rekordov.

19. 5. 2012

Členky klubu v roku 2012

Janka Balleková
Elena Brundzová
Daniela Buková
Katarína Búranová
Mária, Hnidková
Iveta Homolová
Jana Janíková
Helena Janotová
Mária Jantáková
Blažena Kmeťová
Zuzana Krajčiková
Anna Krčmáriková
Štefánia Krištofíková
Iveta Lavičková
Anita Lenárová
Jela Matejíková
Darina Matušíková
Marta Mišiarová
Emília Ondíková
Lýdia Pekariková
Daniela Podmanická
Terézia Poštulková
Mária Magdaléna Príkopová
Anna Rástočná
Zita Tabačková
Jarmila Volfová

x  x  x

Ručne paličkovaná čipka nemala v žilinskom regióne tradíciu. Asi prvým dochovaným dôkazom bolo pôsobenie učiteľky Márie Čalkovej, neskôr Mrázikovej, ktorá prišla z Tepličky nad Váhom z čipkárskej oblasti z Banskej Hodruše. Okolo rokov 1933 –35  začala učiť tomuto umeniu niekoľko dievčat. Prvé paličkované práce v Žiline predstavili učiteľky Daniela Štefanatná a Dagmar Kaššová v roku 1983.

Regionálne osvetové stredisko v Žiline využilo záujem o paličkovanú čipku, zorganizovalo školenia na jej výučbu. Mária Hnidková začala od roku 1993 organizovať kurzy pre začiatočníčky v Spolku slovenských žien Živena, neskôr aj pre pokročilé paličkárky. Absolventky boli technikou nadšené, ženy sa chceli naďalej učiť, ale aj odovzdávať svoje poznatky a skúsenosti. Bol to už len krôčik k vytvoreniu klubu. Vznikol pri Regionálnom osvetovom stredisku v Žiline v septembri 1999 a jeho vedúcou sa stala Katarína Búranová. Už v roku 2000 sa predstavil výstavou Čarovné čipkovanie spolu so SOU textilným a odevným v Žiline, ktoré malo učebné odbory s umeleckým zameraním. V roku 2001 sa vedúcou klubu stala Mária Hnidková. Práca klubu pokračovala novými kurzami, tvorivými dielňami, účasťou na výstavách a prezentáciách na Slovensku i v zahraničí.

Začiatkom roka 2005 sa všetky členky klubu predstavili žilinskej verajnosti spoločnou výstavou Z klbka nití. Členky klubu sa začali zúčastňovať spoločných výstav zameraných na tradičné remeselné techniky, ktoré každoročne poriada ROS v Žiline, výstav na Slovensku i v zahraničí. Dostavili sa i prvé ocenenia a uznania.

Veľký priestor poskytuje KrKS členkám klubu aj prostredníctvom autorských výstav. V roku 2002 sa výstavou Kresba niťou prezentovala Mária Hnidková, v roku 2004 Helena Janotová a Jarmila Volfová spoločnou výstavou Paličkovaný svet. V roku 2007 vystavovali členky klubu Mária Hnidková a Anna Rendeková svoje práce pri príležitosti svojho životného jubilea na výstave pod názvom Čaro nití. Súčasne prebiehala v Dome Matice slovenskej v Žiline výstava ročníkových prác na tému strom všetkých členiek pod názvom Strom života.
K významným klubovým podujatiam patria pracovno-spoločenské podujatia s osobnosťami z tejto oblasti, tvorivé dielne a predvádzacie akcie, spoločné návštevy výstav a festivalov.

Paličkovanie a krása čipiek má už v Žiline svoju tradíciu a všetky členky významnou mierou prispievajú do pokladnice tradičnej ľudovej tvorby.

Informácie o klube aj na http://www.cipkarkygracia.sk/.

Mária Hnidková: Žilina

Mária Hnidková: Madona s dieťaťom

Aktuality

Súťaže

AMFO 2019

Termín uzávierky: 16. január 2019 • Propozície regionálnej súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby AMFO 2019 – ... Celý článok

Kam dnes

Nie sú dostupné žiadne podujatia