Klub neprofesionálnych výtvarníkov

Poslanie klubu

Poslaním klubu je združovať neprofesionálnych výtvarníkov bez rozdielu veku, ktorí chcú po umeleckej stránke rásť pod odborným vedením lektora a rozvíjať umelecké vlohy. Činnosť klubu je orientovaná najmä na pravidelné klubové stretnutia v Makovického dome v Žiline, nepravidelne aj v prírode. Nezanedbateľnou súčasťou klubových stretnutí sú i tvorivé dielne. Klub neprofesionálnych výtvarníkov je miestom, ktoré umožňuje tvorivý dialóg a vzájomné spoznávanie sa autorov. Je založený a pracuje s úmyslom dopĺňať vedomosti z teórie výtvarného umenia, oboznamovať sa s klasickou i súčasnou tvorbou a dianím v tejto oblasti. Vytvára priestor na prezentáciu vlastnej tvorby, inšpiruje a je výzvou k ďalšej tvorbe. Klub je otvorený – s možnosťou účasti nových členov a hostí.

História

Už v 40. rokoch minulého storočia si žilinskí amatérski výtvarníci vytvorili krúžok a pravidelne sa schádzali v PKO. V šesťdesiatych rokoch krúžok zanikol, no takmer po desiatich rokoch (v roku 1972) vzniká pri Okresnom osvetovom stredisku v Žiline Okresné štúdio amatérov – výtvarníkov. Medzi zakladajúcich členov patrí Karol Matejčík, Ondrej Štalmach, Mariana Horečná či Jozef Práznovský. Niektorí aktívne pracujú doteraz. K prvým odborným lektorom klubu patrili Fero Kráľ, Štefan Čapka, Jozef Hallon či Jozef Hricek. Od roku 1993 vedie klub akademický maliar Stano Lajda. Od roku 1976 sa členovia klubu pravidelne každý rok zúčastňujú regionálnej i krajskej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby pod názvom Tvorba. Víťazi súťaže postupujú do celoslovenskej súťaže pod názvom Výtvarné spektrum, kde členovia klubu získali mnohé významné ocenenia. V súčasnosti sa pre veľký záujem neprofesionálnych výtvarníkov rozdelil klub na dve časti – pokročilí a začiatočníci.

Vedúci klubu

Akademický maliar Stano Lajda – pokročilí
Mgr. art. Andrej Mazúr - začiatočníci

Termíny stretnutí

1. streda v mesiaci od 16. do 18. hod v podkroví Makovického domu - začiatočníci
2. streda v mesiaci od 16. do 18. hod v podkroví Makovického domu - pokročilí

Kontakt

Krajské kultúrne stredisko v Žiline, Horný val 20, Žilina, 011 82, tel.: 041/5625 956, 0915 787 299

Klubové stretnutie výtvarníkov v Makovického dome

Laliky - Stano Lajda vedie tvorivú dielňu

Plenér na Orave

Výsledky niektorých výtvarných súťaží

Tvorba 2007 - regionálna súťaž

Kategória A
1. miesto – Kristína Janotová
2. miesto – Michala Bolibruchová
3. miesto – Tomáš Majtánik
Čestné uznanie – Zuzana Szováková

Kategória B
Čestné uznanie – Vanda Marešová

Katogória A1
2. miesto – Štefan Valica
3. miesto - Erika Svrčková
čestné uznanie – Ján Martinka, Mariana Horečná, Miroslav Meliš

Katogória B1
1. miesto – Irena Bohunická
2. miesto – František Macák

Katogória C
čestné uznanie – Jozef Štalmach, Veronika Zubrická

Tvorba 2008 - regionálna súťaž

Kategória A
1. miesto – Petra Krajčová
2. miesto – Zuzana Szováková
3. miesto – Michala Bolibruchová

Kategória B
čestné uznanie – Vanda Marešová

Kategória A1
1. miesto – Erika Svrčková
2. miesto – Štefan Valica
3. miesto – Jozef Práznovský

čestné uznanie – Mária Chomisteková, Ľubomír Jančúch, Štefan Dupkala

Kategória B1
čestné uznanie – Mária Krajčová

Kategória C
čestné uznanie – Vladimír Rybička, Anna Boggerová

Výsledky Tvorba 2009 – regionálna súťaž

Kategória A1:
1. miesto – Erika Svrčková Potheová
2. miesto – Štefan Valica
3. miesto – Jozef Práznovský

Čestné uznanie:

Ľubo Jančúch
Viliam Pekný
Miloslav Jaroš

Kategória A:
1. miesto Zuzana Hodásová

Čestné uznanie:
Zuzana Szováková
Katarína Sabová

Katogória B1
1. miesto – Martina Pallová Dilongová

Výsledky Tvorba 2010 – regionálna súťaž

Kategória A1:

4. miesto – Mária Chomisteková
5. miesto – Ľubomír Jančúch
6. miesto – Erika Svrčková

Čestné uznanie:

Jana Matejčíková
Jozef Štalmach, Jana Lapšanská

Kategória B:

1. miesto: Nikola Gáboríková
2. miesto – Ľubomír Mati
3. miesto – Lenka Bučková

Kategória B1:

Čestné uznanie: Ján Remiš

Kategória C:
1. miesto – Hodásová Zuzana
2. miesto – Vladimír Rybička Ing.
3. miesto- Františka Ďubeková

Tvorba 2010 – krajská súťaž

Kategória A1:

Erika Svrčková, Bytča
Jana Matejčíková, Žilina

Kategória C:

Zuzana Hodásová

Výsledky Tvorba 2011 – regionálna súťaž

Kategória A1

1. miesto – Štefan Valica

2. miesto –Viliam Pekný

3. miesto – Štefan Dupkala

Čestné uznanie – Ľubomír Jančúch – Kolekcia (Drevenica I, II, III)


Kategória B – autori vo veku od 15 do 25 rokov bez výtvarného vzdelania:

Čestné uznanie – Ľubomír Mati

Kategória B1 – autori vo veku nad 25 rokov s výtvarným vzdelaním:

Čestné uznanie –  Ján Remiš


Kategória C – insitná tvorba:

1. miesto – Miloslav Jaroš

2.miesto – Juraj Blaho

3.miesto – Františka Ďubeková

Tvorba 2011 – krajská súťaž

Kategória A
Štefan Valica, Strečno
Viliam Pekný, Rajec

Kategória B
Ľubomír Mati, Žilina

Kategória C
Miloslav Jaroš, Žilina

 

TVORBA 2018

Výsledky súťaže – Žilinský región

 

Kategória A - autori vo veku od 15 do 25 rokov:

1. miesto: Tereza Pavliková, SSUŠ Žilina – Kresba muža 1, 2

2. miesto: Simona Ondrášková, SSUŠ Žilina – kolekcia obrazov

3. miesto: Andrej Brezany, SSUŠ Žilina – kolekcia obrazov

3. miesto: Gabriela Gažová, Žilina - Línie I, II, III

Čestné uznanie: Petra Rubešová, SSUŠ Žilina – Semita vitae


Kategória B - autori vo veku od 25 do 60 rokov:

1. miesto: Jarmila Marčišová, Stráňavy – kolekcia obrazov

2. miesto: Janka Čečková, Rosina – kolekcia obrazov

3. miesto: Petra Možješová, Žilina – kolekcia obrazov

3. miesto: Ľubomír Zdurienčík, Žilina – Na rybách, Whistlerova matka

Čestné uznanie: Miroslav Argaláš, Žilina – kolekcia obrazov

Čestné uznanie: Pavol Šulavík, Žilina – kolekcia obrazov


Kategória C - autori vo veku nad 60 rokov:

1. miesto: Irena Bohunická, Žilina – Sen šachového koňa

2. miesto: Alena Adámková, Žilina – kolekcia obrazov

3. miesto: Štefan Dupkala, Žilina – kolekcia obrazov

Čestné uznanie: Pavol Badura, Žilina – kolekcia obrazov

Čestné uznanie: Milan Dokoupil, Žilina – Jar

Čestné uznanie: Ľudmila Gašparíková, Žilina – kolekcia obrazov

Čestné uznanie: Mária Chomisteková, Žilina – kolekcia obrazov

Čestné uznanie: Vladimír Mičienka, Kolárovice – kolekcia obrazov

Čestné uznanie: Ján Remiš, Žilina – kolekcia obrazov


Kategória D - autori so špecifickým výtvarným prejavom:

1. miesto: Juraj Blaho, Rajec – kolekcia obrazov

2. miesto: Gabriela Králiková, Porúbka – kolekcia obrazov

2. miesto: Lucia Poláčková, Školský internát pri SZŠ Žilina kolekcia obrazov

3. miesto: Fany Ďubeková, Žilina – U Kvočkovcov I, II

Čestné uznanie: Vladimír Rybička, Žilina – kolekcia obrazov

Čestné uznanie: Michaela Žúborová, Školský internát pri SZŠ Žilina kolekcia obrazov


Porota:

Predseda: akad. maliar Stanislav Lajda

Člen: Mgr. Art. Andrej Mazúr

Člen: akad. sochár Jaroslav Gaňa

Tajomník: Mgr. Anna Lovritšová

 

Aktuality

Súťaže

AMFO 2019

Termín uzávierky: 16. január 2019 • Propozície regionálnej súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby AMFO 2019 – ... Celý článok

Kam dnes

Nie sú dostupné žiadne podujatia