Fotoklub Obzor

História

Fotoklub OBZOR  vznikol v roku 1980. Počiatkom 80-tych rokov zriadil Dom odborov v Žiline fotoklub, ktorému dal názov OBZOR. Spočiatku ho tvorili študenti VŠDS. Títo však netvorili stabilnú členskú základňu a preto po vstupe Juraja Reka do fotoklubu ho vedenie Domu odborov poverilo vytvorením zoskupenia, ktoré by reprezentovalo predovšetkým domácich, žilinských autorov.

Roky 1981-1990 vtedajší členovia, fotografickí nadšenci – Rek (vedúci), Stanek, Toman, Kolárik, Veliký, Němec, Streďanský, Závacký, Glinský, Vidra, Vaško, Gura, Gallo, Brezáni, Balážová, Tarnócyová, Cintula – považovali za obdobie dobre vytvorených podmienok zo strany zriaďovateľa. Poskytol im klubové priestory, fotokomoru, výstavnú miestnosť, a tak sa mohli pravidelne uskutočňovať autorské výstavy. Členovia klubu spolupracovali pri inštalácii okresných výstav AMFO, na ktorých prostredníctvom svojej tvorby nikdy nechýbali.

Blízky kontakt s ďalšími fotoklubmi v regióne – GAMA, OČI, Kinex Bytča a určité súperenie s nimi viedli k tomu, že fotografický život bol bohatý, plodný a úspešný, a to nielen v rámci regiónu, kraja ale aj na celoslovenskej úrovni. Prispievala k tomu aj spolupráca s moravskými a českými fotografmi, ktorých autorské výstavy v priestoroch bývalého kina Úsvit boli ďalšími príležitosťami na stretávanie sa a porovnávanie tvorby. Fotoklub OBZOR tvoril zároveň akési metodické centrum i pre okresných fotoamatérov, čo bolo prezentované pravidelnou každoročnou súťažou s okresným dopadom pod názvom “Svet okolo nás”. Paralelne bol fotoklub podporovaný i Okresným osvetovým strediskom, ktoré významne podporovalo a školilo fotoamatérov okresu, pričom členovia OBZORu tvorili hlavnú ich časť.

V 90-tom roku zaniká nejeden súbor či klub a tí, ktorí zotrvávajú, hľadajú nových zriaďovateľov a sponzorov. Fotoklub OBZOR ho nachádza v Regionálnom osvetovom stredisku v Žiline (terajšie Krajské kultúrne stredisko v Žiline). Klub vedie Stano Toman, toho v roku 2006 strieda opäť Juraj Rek, v roku 2009 sa kormidla klubu ujal Martin Tomaška. S cieľom prispieť k zlepšeniu podmienok pre fotografickú tvorbu, členovia fotoklubu zakladajú v roku 2010 občianske združenie Fotoklub OBZOR Žilina. Samotný fotoklub teda pôsobí v súčinnosti s KKS a OZ.

Aktivity klubu

Práca v klube je zameraná hlavne na realizáciu klubových stretnutí (2x mesačne) a na podujatia vzdelávacieho charakteru - do žilinského Makovického domu boli pozvané prednášať také osobnosti fotografického života ako K. Kállay, M. Gregor, V. Bača, M. Pauer, J. Česla, I. Šimko. Tieto podujatia sú otvorené i pre širokú verejnosť. Členovia fotoklubu svoje práce porovnávajú v rámci súťaží, výstav a salónov, ktorých sa pravidelne zúčastňujú. Predstavujú sa na rôznych úrovniach súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby AMFO, Petzvalov mapový okruh, Strom Ružomberok, Fotoforum Ružomberok, Doprava Žilina, Interfotoklub Vsetín, Pokrova, Zajecar, Al-Thani, Trierenberg Super Circuit, kde získavajú významné ocenenia. Veľkému úspechu sa tešia i autorské výstavy. Z viacerých možno spomenúť Toman – Bechný: Amerika, Pohľady Jozefa Mutňanského, Čína mojimi očami a Čínske impresie Petra Čaplického, Tibet – Himaláje Karola Farkaša, Moje fotografie – Milana Velikého....

Medzinárodné aktivity

V roku 2008 fotoklub OBZOR nadviazal spoluprácu s poľským fotoklubom F4 (Piotrków Trybunalski), ktorá sa v roku 2009 rozšírila na ukrajinský fotoklub 9x12 (Kijev) a v roku 2010 na český fotoklub Jablunkov. V tomto voľnom združení je veľmi aktívny poľský fotoklub F4, ktorý organizuje spoločné stretnutia a výstavy autorov.

Stretnutia

V súčasnosti sa členovia fotoklubu OBZOR stretávajú spravidla dvakrát do mesiaca v priestoroch Makovického domu.

Kontakt

Krajské kultúrne stredisko v Žiline, Horný val 20, Žilina, 011 82, tel.: 041/5625 956, 0915 787 299
Bližšie informácie o fotoklube OBZOR aj na stránke: www.fotoklub-obzor.com

Martin Šmehýl - Arkády, víťazná snímka Petzvalovho mapového okruhu 2011

Medzinárodný fotografický plenér 2008 v Poľsku (foto Milan Veliký)

Aktuality

Súťaže

AMFO 2019

Termín uzávierky: 16. január 2019 • Propozície regionálnej súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby AMFO 2019 – ... Celý článok

Kam dnes

Nie sú dostupné žiadne podujatia