Divadelný klub Makovice

Charakteristika a história

Divadelný klub Makovice vznikol v roku 1995. Mal 40 zakladajúcich členov. Pôsobí pri Krajskom kultúrnom stredisku v Žiline. Názov Makovice dostal preto, lebo ich bolo ako maku. Činnosť divadelného klubu bola a je rôznorodá: klubové večery, divadelné dielne, divadelné predstavenia, rozprávky, súťaže ako Medzinárodná či Detská improliga, no aj metodická pomoc začínajúcim súborom. Divadelný klub združuje mladých ľudí so záujmom o divadlo, výtvarné umenie, hudbu, pantomímu, umelecký prednes a tanec. Jeho misiou je vyhľadávať talentovaných mladých ľudí a pomáhať im rozvíjať ich nadanie v oblasti divadelného umenia. DK Makovice vytvára vlastné autorské divadelné predstavenia, klubové večery s prezentáciou umeleckej tvorivosti mladých.

Významné aktivity

Členovia Divadelného klubu Makovice si svojím talentom získavajú čoraz viac priazne nie len Žilinčanov, ale aj ľudí z iných miest a regiónov Slovenska. Do ich povedomia sa dostali aj vďaka improvizátorským schopnostiam, ktoré pravidelne preukazujú na súťažiach s názvom Medzinárodná improliga či Detská improliga v Bytči a v Rajci. Veľkú obľubu si získali aj autorské divadelné predstavenia ako Žilina v minulosti a Neklasická klasika. Mimoriadny úspech zaznamenalo predstavenie s názvom 14 zastavení Cyrila a Metoda - Krížová cesta v scénickom prevedení profesionálnych hercov zo žilinských divadiel v spolupráci s Divadelným klubom Makovice, ktorého sa zúčastnilo mnoho ľudí  v Dolnom Kubíne, Zázrivej, Čadci, Bratislave, v Kostole sv. Cyrila a Metoda počas Cyrilometodských dní v Terchovej a v Kostole dobrého pastiera v Žiline za účasti žilinského diecézneho biskupa, Mons. doc. ThDr. Tomáša Galisa, PhD. Pre deti hrávajú rozprávky O sivej myške, O kohútikovi a sliepočke či O šípkovej Ruženke, každú tretiu nedeľu v mesiaci organizujú Rozprávkovú nedeľu, v lete realizujú zájazdy do Talianska a zúčastňujú sa Trnovských hodových slávností.

Predstavenie 14 zastavení Cyrila a Metoda - Krížova cesta, ktoré v štrnástich obrazoch pútavou formou približuje históriu, poukazuje na posolstvá Cyrila a Metoda a poodkrýva časť kresťanských dejín a rozprávkové predstavenia O sivej myške, O kohútikovi a sliepočke a O šípkovej Ruženke pre deti materských a 1. stupňa základných škôl je možné si objednať v čase od 7:00 - 16:00 h na t.č. 0915 787 299, 041 562 59 56, alebo mailom na adresu ahausnerova@vuczilina.sk. V prípade Vášho záujmu k Vám radi zavítame.

Členovia

Divadelný klub Makovice združuje mladých ľudí so záujmom o divadlo, výtvarné umenie, hudbu, pantomímu, umelecký prednes a tanec. Zahralo si v ňom viac ako 380 ľudí. Mnohí z nich dnes pracujú ako profesionálni umelci, herci, režiséri či dramaturgovia. Iní pracujú na miestach, ktoré sa zaoberajú mládežou, kultúrou a manažmentom. Dnes má klub 15 stálych členov.

Vedúci klubu

herec Bábkového divadla Žilina Jozef Abafi

Ponukový list DK Makovice 2017 (aj v prílohe na stiahnutie)

predstavenie Žilina v minulosti (2013)

predstavenie neklasická klasika (2013)

Jožko Abafi uvádza Improligu

Improliga (2008)

Improliga (2008)

Prílohy na stiahnutie

Aktuality

Súťaže

AMFO 2019

Termín uzávierky: 16. január 2019 • Propozície regionálnej súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby AMFO 2019 – ... Celý článok

Kam dnes

Nie sú dostupné žiadne podujatia