• Úvod
  • Workshop k umeleckému prednesu zaujal desiatky pedagógov

Workshop k umeleckému prednesu zaujal desiatky pedagógov

Učitelia zo Žilinského regiónu sa stretli v stredu 6. februára v priestoroch Makovického domu v Žiline na workshope Bližšie k umeleckému prednesu. Takmer 40 účastníkov strávilo nevšedné dopoludnie na vzdelávacom podujatí pod vedením Zuzany Demkovej, pedagogičky, divadelníčky a členky porôt súťaží umeleckého prednesu a detskej dramatickej tvorivosti. V teoretickej časti sa lektorka venovala výberu, analýze a úprave textu pre recitátora, rečovému prejavu i tvorivej práci s výrazovými prostriedkami. V praktickej časti si účastníci vypočuli tri ukážky umeleckého prednesu starších žiakov, ktoré následne ohodnotili a analyzovali. V závere workshopu sa venovali kombinovaniu textov v poézii.

Príprava žiakov na súťaže umeleckého prednesu je náročná, a preto kvitujeme každé takéto vzdelávacie aktivity pre nás pedagógov. Workshop bol veľkým prínosom. (Monika, účastníčka workshopu)

Veríme, že v období kedy prebiehajú školské a okresné kolá súťaže Hviezdoslavov Kubín, pedagógovia naplno využijú poznatky z workshopu a prajeme im veľa úspechov pri ďalšej práci so svojimi žiakmi.

Organizátorom vzdelávacej aktivity bolo Krajské kultúrne stredisko v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Workshop finančne podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia a Žilinský samosprávny kraj.

Mgr. Viktória Svetkovská

Krajské kultúrne stredisko v Žiline

www.krkszilina.sk

Aktuality

Súťaže

AMFO 2019

Termín uzávierky: 16. január 2019 • Propozície regionálnej súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby AMFO 2019 – ... Celý článok

Kam dnes

Nie sú dostupné žiadne podujatia