• Úvod
  • V Makovického dome otvorili výstavu najzaujímavejších fotografií zo...

V Makovického dome otvorili výstavu najzaujímavejších fotografií zo súťaže AMFO 2019

 

V stredu 30. januára 2019 otvorili v Makovického dome výstavu najzaujímavejších fotografií zo súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby AMFO 2019. V tomto roku sa konal už 47. ročník súťaže, do ktorej sa prihlásilo 61 autorov z regiónu Horné Považie. Slávnostný program vernisáže otvoril hrou na gitare Lukáš Šnábel z Konzervatória Žilina. Odborná porota v zložení Lukáš Macek, Michal Svítok a Helena Šišková hodnotila celkovo 380 fotografií. Súťažilo sa v troch vekových skupinách: autori do 16 rokov, autori do 21 rokov a autori nad 21 rokov. Fotografi prihlasovali svoje práce do štyroch kategórií: čiernobiela fotografia, farebná fotografia, multimediálna prezentácia a cykly a seriály. V niektorých kategóriách sa porota rozhodla udeliť viaceré tretie miesta a viacero čestných uznaní. Je to situácia, ktorá sa opakuje už niekoľkýkrát, keďže mnohé práce boli na jednej úrovni a z toho dôvodu bolo ťažké ich odlíšiť alebo neoceniť. Naopak, v niektorých kategóriách najvyššie ocenenie neudelila.

Súťaž prezentuje rôzne fotografické vyjadrenia

Tento rok bola najmenej zastúpená skupina autorov do 16 rokov. Najmladší autori sa pokúsili vo svojich fotografiách vyjadriť problematiku, ktorá sa ich bezprostredne dotýka a to predovšetkým portrétnou a reportážnou fotografiou. Porota vyzdvihla stúpajúcu úroveň čiernobielej fotografie v skupine do 21 rokov. Autorov podľa počtu fotografií najviac zaujali témy ako inscenované telo v spojení s vizuálnym klamom, kde zaujímavo pracujú so svetlom a kompozíciou. Väčšina členov poroty sa najčastejšie vyjadrovala k fotografiám v skupine nad 21 rokov, kde boli veľmi silné fotografie nielen výtvarne, ale aj obsahovo. V kategórii čiernobiela fotografia boli zastúpené žánre od výtvarného minimalizmu, cez nájdené mestské zátišia a krajinársku fotografiu, doplnenú o výtvarné experimenty, až po klasickú a aranžovanú reportáž. Kategória farebnej fotografie nad 21 rokov v sebe zahŕňala skôr inscenované zábery, ako aj fotografiu krajiny a krajinných detailov. Je to kategória, ako povedal Lukáš Macek: „kde nájdete všetko, od tých najjednoduchších, výtvarne precítených záberov, až po tie najabsurdnejšie vizuálne spojenia.“

Vo fotografii nesmie chýbať emócia a experiment

Lukáš Macek tvrdí, že vo fotografii nesmie chýbať emócia. „Toto slovíčko majte na pamäti, keď tvoríte fotku, ale aj keď sa pozeráte na fotografie iných autorov. Práve emóciou sa asociujete s daným obrazom. Pomocou toho budete vedieť lepšie zhodnotiť aj svoje vlastné fotografie. Niektoré práce nespĺňali priemerné štandardy možno práve preto, že ste neboli dostatočne kritickí a nehľadali emóciu.“ Zároveň poradil všetkým fotografom, aby sa nebáli experimentovať. „Ak chcete z davu fotografov nejakým spôsobom vystúpiť, musíte sa naučiť experimentovať. Skúste radšej urobiť viacero chýb, ako ísť osvedčenou cestou naučených postupov.“

Michal Svítok povzbudil všetkých zúčastnených autorov slovami, aby neprestávali tvoriť a pracovali na sebe. „To, že ste neboli ocenení, neznamená, že máte zahodiť fotoaparát do najbližšej rieky. Hovorí sa, že niekedy aj neúspech posunie ďalej viac ako úspech. Pozerajte sa, učte sa, vzdelávajte sa, konzultujte s inými fotografmi. Cesta k úspechu niekedy potrvá dlhšie, ale nakoniec prídete do cieľa. Predsedníčka poroty Helena Šišková sa na záver poďakovala všetkým fotografom z regiónu za to, že sa s láskou a oddanosťou zapájajú do súťaže a tak ukazujú nám všetkým kúsok ich duše.

Výsledky

I. skupina: autori do 16 rokov - čiernobiela fotografia

1. miesto: Dominik Duša, SOŠ sv. Jozefa Robotníka

Čestné uznanie: Ondrej Bazelides, Žilina

I. skupina: autori do 16 rokov – farebná fotografia

2. miesto: Emma Kudelčíková, Spojená škola Žilina - Bytčica

3. miesto: Martin Kavacký, Žilina

II. skupina: autori do 21 rokov – čiernobiela fotografia

2. miesto: Alžbeta Kristína Viskupová, SSUŠ Žilina

3. miesto: Monika Brázdiková, SSUŠ Žilina

Čestné uznanie: Jakub Ďurajka, Spojená škola Žilina – Bytčica

Čestné uznanie: Barbora Krčmariková, SOŠ sv. Jozefa Robotníka Žilina

II. skupina: autori do 21 rokov – farebná fotografia

1. miesto: Lucia Ďuranová, SSUŠ Žilina

2. miesto: Jakub Ďurajka, Spojená škola Žilina – Bytčica

Čestné uznanie: Monika Brázdiková, SSUŠ Žilina

Čestné uznanie: Kristína Korduliaková, SSUŠ Žilina

Čestné uznanie: Sabina Drobníková, SSUŠ Žilina

III. skupina: autori nad 21 rokov – čiernobiela fotografia

1. miesto: Roland Uhrina, Dolná Tižina

2. miesto: Milan Veliký, Žilina

3. miesto: Marián Závacký, Žilina

Čestné uznanie: Marián Závacký, Žilina

Čestné uznanie: Ján Leľak, Žilina

Čestné uznanie: Mariana Kozumplíková, Žilina

III. skupina: autori nad 21 rokov – farebná fotografia

1. miesto: Vladimír Vidra, Žilina

2. miesto: Ľuboš Plešinger, Žilina

3. miesto: Peter Čaplický, Žilina

Čestné uznanie: Richard Tóth, Žilina

Čestné uznanie: Miroslav Broz, Žilina – Trnové

Cykly a seriály

2. miesto: Vladimír Vidra, Žilina

3. miesto: Jaromír Fašianok, Žilina

Čestné uznanie: Ema Barancová, SSUŠ Žilina

Mgr. Petra Rovderová

Krajské kultúrne stredisko v Žiline

www.krkrszilina.sk

Foto: Viktor Pulkert

 

Aktuality

Súťaže

AMFO 2019

Termín uzávierky: 16. január 2019 • Propozície regionálnej súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby AMFO 2019 – ... Celý článok

Kam dnes

Nie sú dostupné žiadne podujatia