• Úvod
  • Bližšie k umeleckému prednesu

Bližšie k umeleckému prednesu

 

Krajské kultúrne stredisko v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pozýva pedagógov – ktorí pripravujú žiakov na súťaž Hviezdoslavov Kubín – do Makovického domu v Žiline, kde sa uskutoční 6. februára workshop k umeleckému prednesu. Lektorkou stretnutia bude Zuzana Demková – recitátorka, režisérka a pedagogička, členka porôt súťaží umeleckého prednesu a detskej dramatickej tvorivosti. Workshop podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia a Žilinský samosprávny kraj.

Účasť je potrebné nahlásiť vopred na vsvetkovska@vuczilina.sk alebo na t.č. 421/041 562 59 56.

Mgr. Viktória Svetkovská

Krajské kultúrne stredisko v Žiline

www.krkszilina.sk


 

Prílohy na stiahnutie

Aktuality

Súťaže

AMFO 2019

Termín uzávierky: 16. január 2019 • Propozície regionálnej súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby AMFO 2019 – ... Celý článok

Kam dnes

Nie sú dostupné žiadne podujatia